REFİK ANADOL’UN TEKNOLOJİK VE ŞİİRSEL ÇALIŞMASI

Üssel nicelik ve Yığın Veri çağından geçerken, hayatımız bilginin bolluğu ve büyüklüğü ile derinden etkileniyor: Bu bolluk ve büyüklük bir yandan günlük hayatımızı kolaylaştırıyor, bir yandan da yaratım süreci sorunlarını beraberinde getiriyor.
İnsanı teknolojinin baskın olduğu bir toplumun kalbine yerleştirme ihtiyacı elzem hale geliyor: Yapay zeka ile insan arasında bağ kurulduğunda insan bakış açısını genişletiyor.
Bu durumda sanat bu yeni teknolojilerin yenilikçi ve yerinde kullanılmasını mümkün hale getiriyor, tasarımcılar ve sanatçılar yapay zekayı benimsediğinde fantastik kreasyonlara imza atıyorlar.

Dijital sanatçı Refik Anadol bu meyanda Siemens teknolojisinin performansını arttırmak amacıyla Siemens tarafından toplanan görünür veriler oluşturdu.

Özelleştirilmiş yazılım sayesinde bu verileri muhteşem ve şahsına münhasır sanat eserleri üreten grafik öğelere dönüştürdü: Rasgele çizimlerin bizi baştan çıkardığı renkli ağlar tuval üzerinde iç içe geçiyor ve büklüm büklüm dönüyor.

Refik_Anadol_Mobility-Data-P-01

Refik_Anadol_Mobility-Data-P-03