Yasal Bilgiler

Aşağıdaki internet siteleri:

(bundan böyle ‘İnternet Siteleri’ olarak anılacaktır), Première Vision SA firmasına aittir.

E-posta adresi: info@premierevision.com
Faks : +33 (0)4 72 60 65 59 / Tel : +33 (0)4 72 60 65 00

Yayıncı

İnternet Siteleri; Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olan, 10.050.352 Euro hisseli sermayeli, Lyon ticaret siciline 403 131 956 numara ile kayıtlı limitet şirket Première Vision tarafından yayımlanmaktadır.

Şirketin genel merkezi, 59 Quai Rambaud, 69002 Lyon, Fransa adresinde kuruludur.

Vergi numarası: FR 74 403131956.

Yayın Direktörü

Philippe Pasquet, CEO

Barındırma

İnternet Siteleri, Certilience, 3 allée des Séquoias 69760 LIMONEST, Fransa tarafından barındırılmaktadır.

Tel: +33 (0)4 28 29 72 50