Seçim Kriterleri

Première Vision İstanbul seçici bir fuardır. Konfeksiyon pazarına yönelik ürünler, aksesuarlar tasarlayan, üreten, satan ve başvuru dosyası, fuarda sunulan ürün yelpazesinin sürekli zenginleşmesini sağlamakla görevli Seçim Komitelerimizden birinin onayından geçen şirketler fuara katılabilir. Aşağıda belirtilen kriterlerin bir ya da birkaçını karşılıyor olmak dosyanın kabulü için yeterli değildir. Başvuru sahipleri her bir kriter ve bunların uygulanış şekliyle ilgili bilgi ve referans sağlamak durumundadır.

Seçim sürecinde dikkate alınan kriterler aşağıdaki gibidir:

KALİTE VE YARATICILIK 
Başvuru sahipleri, fuarda temsil edilen her pazar segmentine uygunluğunun güçlendirilmesine yardımcı olmalıdır.

DAİMA ÖZGÜN KOLEKSİYON GELİŞTİRME
Açıkça tanımlanmış her ürün serisi için tek tek seçim yapılır. Aynı kurumsal yapı içerisinde birçok koleksiyon çıkarmış olan şirket, fuarda sunmayı amaçladığı tüm ürün serilerini başvuru dosyasında ayrıntılı olarak belirtmelidir. Bu koleksiyonların öngörülen kriterleri karşılamaması halinde, başvuru sahibinin bir veya daha fazla koleksiyonu fuarda tanıtmasına izin verilmeyebilir.

Her bir ürün serisinin, seçilmesi için, şirketin benzersiz ve tekrarlı yaratım sürecinin sonucunda ortaya çıkmış olması ve önerilen kalemlerin önemli mevsim güncellemelerini yansıtması gereklidir. Sunulan her koleksiyon, tutarlılığı ve tanımlanabilir bir moda/pazar oryantasyonu ile nitelendirilmelidir.

Patentlere öncülük edebilen teknolojik ve endüstriyel yenilikler özgün ürünlerin geliştirme sürecine eşlik etmelidir.

ÜRETİM EKİPMANI
Première Vision Paris doğrudan kontrollü üretim ekipmanı ile üretilen koleksiyonları tercih etmektedir.

HİZMET KALİTESİ 
Seçilen şirket; kompleks, hedefi belli ve uluslararası pazara uygun olan hizmetleri sağlamalıdır. Kısa sürede teslim, minimum sipariş adetlerinin düşük olabilmesi ve özel oluşumlar gibi kriterler seçim sürecini olumlu yönde etkilemekle birlikte dosyanın kabulü için yeterli değildir.

ULUSLARARASI DÜZEYDE TALEBE CEVAP VEREBİLME
Menşe ülkesi ne olursa olsun, şirket dünya genelinden gelebilecek numune ve üretim taleplerini fuarda gösterdiği şekilde ve tatmin edici ölçüde karşılayabilir olmalıdır.

TİCARİ İTİBAR
Başvuru yapan bir şirketin adının, Première Vision İstanbul’un saygın katılımcıları ve/veya alıcılarıyla, bilhassa sahtecilik konusunda bilinen hukuk davalarına karışmamış olması gereklidir. Aksine, uluslararası platformun en saygın şirketleri arasında yer alan müşterilerin ve tedarikçilerin bizzat desteğini almalıdır.

FİNANSAL BÜYÜKLÜK VE EKONOMİK SAYGINLIK
Başvuru sahipleri, en az iki yıl süreyle yasal ve operasyonel olarak var olduklarını kanıtlamakla yükümlüdür. Kısa sürede teslim edebilme, faaliyetini orta vadede sürdürebilme ve geliştirme kabiliyeti bir takdir unsurudur. Muhasebe ve yasal belgeler Komiteye sunulmalıdır.

ETİK KRİTERLERE UYMA
Majör karar alma organlarının (ILO, AB, vb) üzerinde uzlaşmaya vardığı sosyal ve çevresel kriterlere uymayan şirketler seçilmez.

Seçim süreci ve katılım koşulları

  • Première Vision İstanbul’da yer alacak tüm katılımcılar öncelikle Seçim Komitelerinden biri tarafından seçilmiş olmalıdır; fuar katılımcılarından birinin başka bir firmaya satılması veya bu katılımcının başka bir firma satın alması durumunda, bu yeni durumdan doğan, dolayısıyla önceden seçilmemiş olan yeni ürün(ler) ve faaliyetler seçim komitesi tarafından kabul görmeyebilir.
  • Başvuru Dosyaları, Başvuru Servisi tarafından bir bilgilendirilmiş başlangıç anketiyle birlikte teslim edilir ve yalnızca Başvuru Servisinin kabul edilebilir bulduğu dosyalar Seçim Komitesine sunulur: Mevcut seçim kriterlerini karşılayan eksiksiz dosyalar ve gerekli unsurlar (koleksiyonlar, koleksiyonların sunumu, bilanço, yıllık finansal rapor, vb).
  • Première Vision İstanbul fuarı için dosya seçimi yapılır.
  • Koleksiyonları, faaliyetleri, mali durumu ve/veya ticari uygulamaları fuarın seçim kriterlerinin dışında kalan katılımcı sonraki fuarlara davet edilmez.
  • Faaliyet, sunulan ürün, finansal yapı veya ticari uygulamadaki her türlü değişiklik, şirketin katılımının sorgulanmasına neden teşkil eder. Fuara katılım başvurusu ve katılım yalnızca şirketin kabul edildiği koşullar mevcutsa geçerlidir.
  • Seçim Komitesi tarafından reddedilen bir başvuru ancak iki fuar sonra yenilenebilir.
  • Seçim Komitesi tarafından art arda üç kez reddedilen bir başvuru ancak 4 fuar geçtikten sonra yenilenebilir.