Genel Kullanım Koşulları

Tanımlar

Baş harfleri büyük olarak kullanıldığında aşağıdaki terimler şu anlamlara sahip olacaktır:

 • Yönetici: PREMIERE VISION firmasının talimatıyla İnternet Sitelerinin yönetiminden, işletmesinden ve çalışması için gereken kaynakların uygulanmasından sorumlu kişi, departman veya şirket.
 • İçerik: İnternet Sitelerinde yayımlanması amaçlanan her türlü formda bilgi, öge ve/veya materyal.
 • Fuar: PREMIERE VISION tarafından düzenlenen fuarlar.
 • Operasyon: İnternet Sitelerinin işler halde olması.
 • Özel Durum: İnternet Sitelerinde çevrimiçi olarak sağlanan bir bilgisayar hizmetinin niteliğinde plansız kesinti veya bozulma.
 • Taraflar: İnternet Siteleri ve PREMIERE VISION Kullanıcılarının tümü.
 • Hizmetler: PREMIERE VISION tarafından İnternet Siteleri aracılığıyla Kullanıcılara çevrimiçi sunulan tüm hizmetler.
 • İnternet Siteleri: Yazılım paketleri tarafından çalıştırılan ve internete bağlı bir sunucuda depolanan çeşitli türlerde ve çeşitli formatlarda (metin, resim, ses, video vb.) İçeriklerden oluşan “web sayfaları” denilen tüm biçimlendirilmiş belgelerin yer aldığı teknik ortamı temsil eden şu İnternet Siteleri: https://www.premierevision.com/, https://www.denimpremierevision.com, https://www.blossompremierevision.com/, https://www.madeinfrancepremierevision.com/, https://www.premierevision-newyork.com/, https://www.premierevision-istanbul.com/ ve https://www.premierevisionsport.com/.
 • Kullanıcı: İnternet Sitelerine bağlanan yasal olarak bağlanan herhangi bir gerçek kişi.

Genel Kullanım Koşullarının Amacı

Bu “Genel Kullanım Koşulları” (bundan böyle “GKK” olarak anılacaktır), tüm kullanıcıların PREMIERE VISION firmasının İnternet Siteleri aracılığıyla sunduğu Hizmetleri hangi koşullar altında kullanabileceğini belirlemektedir.

Yürürlüğe girme – Geçerlilik

Bu Genel Kullanım Koşulları, İnternet Sitelerinin tüm Kullanıcıları için geçerlidir.

Genel Kullanım Koşullarına İtiraz Edebilme

Genel Kullanım Koşulları, gerekli görülen durumlarda PREMIERE VISION tarafından değiştirilebilir ve tüm Kullanıcılar bu durumu önceden açıkça kabul etmektedir. PREMIERE VISION, Genel Kullanım Koşullarının yeni sürümlerini çevrimiçi olarak kullanıma sunar.

Kullanıcının yükümlülükleri

Kanıt şekli

Taraflar, ilişkilerinde taahhütlü postayla bir mektup göndermenin gerekli olduğu özel durumlar haricinde e-posta yoluyla iletişim kurmayı taahhüt etmektedir. E-posta ile gönderilen tüm mesajlar, Taraflardan her birinin olgularını, hareketlerini ve eylemlerini tespit etmek açısından kabul edilebilir bir kanıt şeklidir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kullanıcıya sözleşme yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde hiçbir sorumluluk veya garanti sınırlaması verilmemektedir.

Dolayısıyla, Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken veya İnternet Sitelerine bağlanırken PREMIERE VISION, Kullanıcılar veya üçüncü taraflara verebileceği doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, fiziksel ve/veya manevi, maddi ve/veya gayri maddi türden hasarlardan sorumludur.

PREMIERE VISION, İçeriğin doğruluğunu sağlamak için mümkün olan en iyi yöntemleri uygulamaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcılar, İçeriğin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

PREMIERE VISION, İçeriğin hatalı olmasında halinde bu hesaptan dolayı bir sorumluluk üstlenmeyecek veya Kullanıcılara karşı bir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

Feragat etmeme

PREMIERE VISION’ın, Genel Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin ifasını şart koşmaması veya bir koşulun kalıcı ya da geçici olarak yerine getirilmemesini zımnen kabul etmesi, yukarıda belirtilen maddeden ya da ifasından kaynaklanan haklarından feragat etmesi olarak yorumlanamaz.

Genel Kullanım Koşullarının İhlali

İnternet Sitelerinin ve işlevlerinin amaçlarına ve hedeflerine aykırı kullanımı kesinlikle yasaktır ve bu Genel Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir.

Fikri mülkiyet

PREMIERE VISION, grafik bölümler, başlıklar, internet sitesi haritaları, metinler, makaleler, analizler ve yazılar, resimler, videolar, fotoğraflar, logolar ve işaretler veya PREMIERE VISION tarafından çevrimiçi olarak sunulan her türlü bilgi ve/veya indirilebilir içerik dahil olmak üzere, İnternet Sitelerini oluşturan tüm unsurların kullanımı, gösterimi, işletimi, çoğaltılması, temsili, uyarlanması ve çevrilmesine dair tüm hakların mülkiyetine sahiptir.

İnternet Siteleri ve İçerikleri, Fransız  telif hakkı yasası, ayrıca çeşitli unsurların PREMIERE VISION’ın izni olmaksızın tam veya kısmi olarak çoğaltılmasını yasaklayan ilgili haklar (Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu Madde L.122-4, vb.) tarafından korunmaktadır.

Kullanıcı, PREMIERE VISION’ın sahip olduğu telif haklarına, ticari marka haklarına ve veri tabanı üreticisinin haklarına saygı göstermeyi taahhüt etmektedir; PREMIERE VISION tarafından oluşturulan veri tabanlarının sadece kendi mülkiyetinde olduğunu kabul etmektedir.

PREMIERE VISION, Kullanıcıya sadece İçeriğin özel ve münhasır olmayan kullanım hakkını ve internet tarayıcısı kullanılarak ziyaret edilen internet sayfalarını sadece gösterme amacıyla dijital formatta çoğaltma yetkisini vermektedir.

Kullanıcı, İnternet Sitelerinden elde edilen bilgileri aktarmaktan veya vermekten, İnternet Sitelerinin İçeriğine dayalı çalışmalar türetmekten ve oluşturmaktan kaçınacaktır.

İnternet Siteleri ve bileşenleri, fikri mülkiyet hukuku kapsamında bir telif hakkı eseri niteliğindedir. İnternet Sitelerinin ve teknik veya grafik bileşenlerinin, PREMIERE VISION’ın önceden onayı olmadan herhangi bir şekilde temsili, çoğaltılması, değiştirilmesi, iletilmesi, tercüme edilmesi veya genel olarak kullanılması, kesinlikle yasaktır.

PREMIERE VISION tarafından İnternet Sitelerinde çevrimiçi sunulan Hizmetleri kullanma hakkı hariç olmak üzere, Hizmetlerin sağlanması herhangi bir fikri mülkiyet hakkının Kullanıcıya devredilmesi veya verilmesi anlamına gelmemektedir.

Bu unsurların herhangi birinin PREMIERE VISION’ın önceden yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Bu maddenin herhangi bir şekilde ihlali, yürürlükteki yasal düzenlemeler ve mevzuat uyarınca ihlal edici eylem teşkil eder ve Kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatılmasına yol açabilir.

İnternet Siteleri hakkında ve bu sitelere gönderme yapan “hyperlink”lerin PREMIERE VISION’ın önceden yazılı izni olmaksızın kullanılması da kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, internet sitesinin Yöneticisine e-posta göndererek yetki alabilir.

Hizmetleri kullanma hakkı  

Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler İnternet Sitelerinin optimize edilmesi ve Hizmetlerin iyi şekilde yerine getirilmesi için gereklidir; bu nedenle Kullanıcı Hizmetleri kullanırken doğru bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, internet sitesinin Yöneticisini veya üçüncü tarafları yanlış yönlendirebilecek sahte bir kimlik oluşturmamayı taahhüt etmektedir.

Çevrimiçi hesap (sadece https://www.premierevision.com/ İnternet Sitesi için)

Kullanıcı, https://www.premierevision.com/ internet sitesine bağlandığında ve henüz tanımlanmadıysa, e-bülten alma tercihlerini belirlemesine izin veren bir ziyaretçi hesabı oluşturabilir ve bir sipariş verdiğinde giriş bilgilerini kullanarak Fuar biletine ve faturalarına erişebilir.

Kullanıcı, hesabının oluşturulması ve kişinin tanınması amacıyla bazı bilgiler iletir.

Kullanıcı, çevrimiçi hesabının açılmasına izin vermek için şunları yapmalıdır:

 • PREMIERE VISION’a şu bilgileri iletmelidir: tam adı ve soyadı, uyruğu, şirket unvanı, coğrafi konumu, şifre.
 • İnternet sitesinde dolaşmaya devam ederek bu Genel Kullanım Koşullarını kabul etmelidir.

Kullanıcının hesabını oluştururken verdiği bilgilerin doğruluğunu sağlamak için bu tür bilgileri düzenli olarak güncellemesi gerekmektedir.

Her Kullanıcı sadece bir hesap oluşturmayı taahhüt etmektedir.

Ziyaretçi hesabına erişim Kullanıcılar için ücretsizdir.

Hesap oluşturulduğunda, PREMIERE VISION tarafından Kullanıcıya hesabın oluşturulması sırasında girilen e-posta adresini doğrulamak amacıyla bir e-posta gönderilir.

Kullanıcı, hesap oluşturulduktan sonra bu ziyaretçi hesabı aracılığıyla kişisel verilerini tamamlayabilir ve değiştirebilir, e-posta gönderiminin durdurulmasını talep edebilir ve hesabını iptal edebilir.

Çevrimiçi Hizmetler

PREMIERE VISION, İnternet Siteleri aracılığıyla Kullanıcıya şu Hizmetleri sunmaktadır:

 • İçerik ve çeşitli bilgiler hakkında danışmanlık;
 • İşlemsel özelliklerin kullanımı: özellikle Fuar için giriş/yaka kartı siparişleri, davetiyelerin etkinleştirilmesi. Bu işlemsel özellikler belirli şartlara tabidir.
 • Kullanıcının PREMIERE VISION ile iletişime geçmesine izin veren formların kullanımı.

Gerekli yapılandırma 

Kullanıcı, İnternet Sitelerini ve işlevlerini uygun şekilde kullanmak için düzenli olarak güncellenen yazılımları kullanmalıdır.

İnternet Sitelerinin sayfaları duyarlı olup tüm ekran çözünürlüklerine uyum sağlamaktadır ama minimum 1280 x 1024 piksel çözünürlüklü ekran kullanımı önerilmektedir.

Yönetici, İnternet Sitelerinde çevrimiçi sunulan bilgilerin Kullanıcının sistemine veya bilgisayarına veya bunlardan aktarımı, saklanmasını veya yazdırılmasını garanti etmemektedir.

Yönetici, İnternet Sitelerinin gerekli işlevlerini sunma olasılığı yüksek, kanıtlanmış teknik sistemleri dağıtmaya çalışacaktır. Bununla birlikte, PREMIERE VISION, özellikle açık ağların kullanımı ve işleyişi ile ilgili belirsizlikler nedeniyle çevrimiçi sunulan bilgilerin güvenliği ve kalıcılığı açısından belirli bir sonuç sağlama yükümlülüğüne sahip değildir.

PREMIERE VISION, Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve İnternet Sitelerinin işleyişini geliştirmek amacıyla işlevlerde yükseltme yapabilmektedir.

İnternet Sitelerinin işleyişi, Yöneticinin bakım veya güvenlik nedeniyle karar alması dolayısıyla anlık olarak kesintiye uğrayabilir. İnternet Sitelerinin işleyişindeki hiç bir kesinti veya yavaşlama, özellikle bağlantı, herhangi bir veri veya bilgi kaybı, tazminat talebine konu olmayacaktır.

Kullanıcıların İnternet Sitelerini kullanımı ile ilgili bilgiler, işlevlerin Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde uyarlanması ve İnternet Sitelerinde gezinmenin optimize edilmesi amacıyla çerezlerin kullanılmasıyla sonuçlanabilir. Tüm Kullanıcılar, tarayıcılarında uygun ayarı seçerek bilgisayarlarında çerezleri devre dışı bırakabilir.

İnternet Sitelerinin uygun kullanımı

Kullanıcılar, İnternet Sitelerini ve işlevlerini güvenlik ve koruyucu teknik sistemleri atlamaya çalışmadan kullanmayı, işleyişini bozmamayı veya engellememeyi taahhüt etmektedir.

İnternet Sitelerinin tamamına veya bir kısmına virüs, solucan, Truva atı, mantık bombaları veya diğer yıkıcı teknik sistemlerin bulaşmasından sorumlu olduğu tespit edilen kullanıcılar, tüm sonuçları ve özellikle de PREMIERE VISION veya etkilenen herhangi bir üçüncü taraf açısından mali sonuçları kabul etmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, İnternet Sitelerinin yanlış kullanımı, suiistimali veya sahtekarlık yapılması ya da hukuka aykırı kullanımından dolayı PREMIERE VISION’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin ve telafi etmeyi taahhüt etmektedir.

İnternet Sitelerinin ve işlevlerinin amaçlarına ve hedeflerine aykırı kullanımı kesinlikle yasaktır ve bu Genel Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir; bu doğrultuda PREMIERE VISION’ın tasarrufunda Aboneliğin geçici veya kalıcı olarak kesilmesiyle sonuçlanabilir.

PREMIERE VISION, Kullanıcı tarafından çevrimiçi sunulan ve aşağıdakileri ihlal eden içeriklerin dağıtımının durdurulmasına veya silinmesine karar verebilir:

 • Fransız kanunları ve yasal düzenlemeleri, uluslararası antlaşmalar veya etik davranış kuralları;
 • İnternet Sitelerinin sorunsuz çalışması;
 • diğer Kullanıcıların, Ziyaretçilerin veya üçüncü tarafların meşru menfaatleri;
 • PREMIERE VISION ve hissedarlarının, bağlı şirket ve iştiraklerinin, ortaklarının ve müşterilerinin imajı, itibarı ve menfaatleri.

PREMIERE VISION, bu hesaptan dolayı bir sorumluluk üstlenmeyecek veya Kullanıcılara karşı bir tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

Şikayetler

İnternet Sitelerinin çalışması, içeriği veya diğer konulardaki tüm şikayetler, işleme alınabilmeleri için e-posta ya da iadeli taahhütlü posta ile PREMIERE VISION’a yazılı olarak iletilmelidir. Şikayette bulunan kişi usulüne uygun olarak tanımlanmadığı ve iletişim bilgileri iletilmediği sürece şikayetler dikkate alınmayacaktır.

Sorumluluğun sınırlanması

Doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen hiçbir hasar, özellikle de ticari ya da mali kayıp (ciro, brüt kar veya fırsat) veya itibar kaybı PREMIERE VISION’a rücu edilemez.

Gizlilik

Taraflar, iş gizliliği ilkesi çerçevesinde çevrimiçi Hizmetlerin düzenlenmesi, İnternet Sitelerinin içeriği ve bunların çevrimiçi bağlantılarına dair her türlü bilgi konusunda azami titizlik göstermeyi taahhüt etmektedir.

Uzlaşma

Bu Genel Kullanım Koşullarının yorumlanması ve/veya ifa edilmesiyle ilgili her türlü anlaşmazlık, mümkün olduğunca Taraflar arasında PREMIERE VISION’ın teşvik etmek için çaba göstereceği dostane bir uzlaşma ile çözülecektir.

Dostane bir çözüme 30 takvim günü içinde ulaşılamaması halinde, Taraflar konuyu yetkili mahkemeye götürme hakkına sahip olacaktır.

Tarafların karşılıklı mutabakatı gereği, bu madde acil, çekişmesiz veya özet davaların açılmasını yasaklamamaktadır.

Hukuki yetki alanının belirlenmesi

HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN DOSTANE BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLEMEMESİ DURUMUNDA ACİL, TEDBİR, ÖZET VEYA ÇEKİŞMESİZ YARGI VE FRANSIZ TİCARET KANUNUNUN 442-6 MADDESİNE DAYALI TÜM TALEPLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİRDEN FAZLA DAVALI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF DAVALARI BİLE OLSA, TEK YETKİLİ LYON MAHKEMELERİ OLACAKTIR.

Geçerli hukuk – Sözleşme dili

Genel Kullanım Koşulları, Kullanıcının milliyetinden bağımsız olarak Fransız yasalarına göre düzenlenmektedir.

Fransızca olarak okunmalı, anlaşılmalı ve yorumlanmalıdır.