Creations Robert Vernet – 20 kadrolu sanatçıdan tekstil desenleri

  • 5 kıtada yer alan önde gelen hazır giyim markaları, kumaş üreticileri ve tekstil baskı firmaları için original desenler
  • Modern dijital teknikleri geleneksel sanat becerileriyle harmanlayarak tasarım yapan 20 kadrolu sanatçı çalışan.

1957’de kurulan firma, markayı, global pazarların değişen üretim teknolojilerine başarılı bir biçimde adapte etmiştir.

Değişen trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda her gün gelişen koleksiyonlarını Premiere Vision İstanbul’da sergilediler.

RVernet1   RVernet2