Icon Denim: innovative process in denim

Their R&D center is a real design studio.

Specialized in testing, research and development of laundry equipments for denim.

They are producing more than 25.000 pieces of garments a year for fabric mills, garment manufacturers and brands.

With their in house design office, patternshop, sewing line, garment dye and laundry, they introduce environmental friendly and innovative processes by continuously improving the equipments, techniques and chemicals used.

They will present their collection at Première Vision Istanbul.

 

>>> See the video

Icon Denim: инновационный процесс в дениме

Их центр исследований и разработок – это настоящая студия дизайна.

В ней специалисты тестируют, изучают и разрабатывают прачечное оборудование для денима.

Они производят более 25.000 изделий в год для производителей полотен, производителей одежды и дизайнерских брендов.

Благодаря собственной студии дизайна, модельной мастерской, цеху по пошиву, окрашиванию и стирке, они представляют безвредный для окружающей среды  и инновационный процесс, непрерывно обновляя свое оборудование, технике и использованным химикатам.

Они представят свою коллекцию на Première Vision Istanbul.

 

>>> Посмотрите видео на

Icon Denim: Denimde yenilikçi süreçler

AR-GE merkezleri gerçek bir yaratıcılık atölyesi!

Denim sektöründe, yıkama ekipmanı, test ve AR-GE merkezi konusunda uzman bir firma.

Kumaş ve hazır giyim üreticileri, aynı zamanda markalar için senede 25.000’den fazla parça üretiyorlar.

Tasarım ve desen ofisleri, dikim, boyama ve yıkama departmanları, çevre dostu ve inovatif süreçleri yakından takip ediyor; bu süreçlere uygun ekipman, teknik ve kimyasalları sürekli bir biçimde araştırıyor ve geliştiriyorlar.

Première Vision Istanbul’da sergileyecekleri koleksiyonları görmeye değer!

 

>>> Video için