“I think the growth of our brands will be very fast.” Arzu Kaprol

“We have a global textile industry that offers both capability and creativity. Turkish designers have an incredible opportunity: to see their project, their design, their pattern become a finished garment, live, sometimes in just one day,” enthuses well-known designer Arzu Kaprol. “Global competition has triggered something strong. Young designers are collaborating with the industry, and this has a positive impact on brand development. Some 50% of the Turkish population is under 25 years old. I think the growth of our brands will be very fast.”

« Я думаю, что рост наших брендов будет очень стремительным». Арзу Капрол

“Мировая текстильная индустрия предлагает возможности наравне с креативностью. У турецких дизайнеров есть невероятная возможность: увидеть как их проект, их дизайн, их образец становится конечным изделием, оживает, иногда даже за один день,” восторгается известный дизайнер Арзу Капрол. “Мировая конкуренция породила нечто очень сильное. Молодые дизайнеры сотрудничают с индустрией, что положительно влияет на развитие бренда. Примерно 50% турецкого населения младше 25 лет. Я думаю, рост наших брендов будет очень стремительным”.

“Marka oluşumlarının hızla gelişeceğini düşünüyorum.” Arzu Kaprol

Dünyaca tanınmış Türk tasarımcı Arzu Kaprol, sektördeki gelişmeyi şu şekilde yorumluyor: “Türkiye’deki Tesktil sektörü yaratıcılık ve beceri olarak artık büyük bir oyuncu. Bir tasarımcı için, tasarladığın bir ürünü neredeyse aynı gün içinde ürün haline gelişini görmek büyük bir lüks. Türkiye bu anlamda tasarımcılar için bir şans. Uluslararası rekabetin artması yaratıclığı tetikledi ve her geçen gün, genç tasarımcılarla yeni endüstri işbirliklerini duyduğumuz marka oluşumları heyecanla büyüyor.  Nüfusunun %50’sinin 25 yaşın altında olduğunu düşünürsek ilerleme çok hızlı.”