CALIK DENIM INTRODUCES ITS BREAKTHROUGH ‘ELASTECH’ TECHNOLOGY

Developed through intensive R&D, Calik Denim continues to reinvent the denim industry with its latest innovation – ‘Elastech’. Designed to provide superior performance in high-elastic stretch fabrics, it works to achieve minimal shrinkage and improved growth values. It distinguishes itself by eliminating unsightly puckering – a problem typical of high-stretch fabrics – and in turn, opening the door to figure-flattering denim that can embrace all body types.

 

The technology also stabilizes shrinkage for various different washes; helping brands better mange the manufacturing process by decreasing unwanted size variances. By dramatically decreasing shrinkage, consistency is achievable even throughout different laundry processes.

 

Discover CALIK DENIM’s new Elastech technology at Premiére Vision Istanbul

CALIK DENIM ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ‘ELASTECH’

Проделав большую научно-исследовательскую работу, Calik Denim продолжает развивать индустрию денима благодаря своей инновации «Elastech». Разработанная с целью усовершенствовать свойства стрейчевых тканей, данная технология позволяет достичь минимальной усадки при улучшенных стрейчевых характеристиках. Такая ткань не сминается, что свойственно большинству сильно растягивающихся тканей, и в то же время может облегать любую фигуру.

 

Технология уменьшает сжатие ткани на различных этапах стирки, что помогает компаниям управлять производственным процессом, снижая при этом нежелательные отклонения в размерах. Технология, уменьшающая сжатие ткани позволяет сохранить свой вид даже при различных режимах стирки.

 

Откройте для себя технологию Elastech на выставке «Премьер Визион – Стамбул»

 

ÇALIK DENİM’DEN “ELASTECH” TEKNOLOJİSİ

Çalık Denim, denim endüstrisini, yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Elastech isimli inovatif ürünüyle tanıştırdı. Yüksek elastikiyetteki streç kumaşlarda üst düzey performans sağlayan bu ürün, minimum çekme ve geliştirilmiş growth değerlerine sahiptir. Ürünün en önemli özelliklerinden bir diğeri ise streç kumaşlarda sıklıkla karşılaşılan büzülme ve dönme gibi problemleri kendiliğinden elimine etmesidir. Elastech ile üretilen ürünler tüm vücut tiplerini en iyi şekilde gösterir.

 

Bu teknoloji, aynı zamanda, çeşitli yıkamalarda çekmeyi stabilize eder ve markalara üretim sürecinde meydana gelebilecek beden farklılıklarını azaltmakta yardımcı olur. Önemli ölçüde azalan çekme ile, farklı yıkama süreçlerinde,tutarlılık sağlanır.

 

 

ÇALIK DENİM’in ELASTECH teknolojisi Premiere Vision İstanbul’da.